0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas E-shopu: altayka.cz (IČO: 041 04 293), (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

– jméno a příjmení
– adresa k doručení objednávky
– e-mail
– telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, adresa a bydliště, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vyřízení a doručení objednávky.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách altayka.cz následující soubory cookies:

– Přihlašovací jméno
– E-mail

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět , a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje E-shopu altayka.cz.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

– vzít souhlas kdykoliv zpět ,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.